DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - PENTHOUSEPRIVAT - GIRLSINFO -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE

PREMIUM MODEL

Pokud budete mít zájem, žádáme vás, aby jste nás kontaktovali e-mailem na info@modelprivat.com

Pot
řebujeme od vás:

Pracovní jméno
1) Datum planovaného termínu:
2) P
řesný čas příjezdu, čas od kdy začínáte pracovat,
   
Čas do kdy budete pracovat, a čas odjezdu.
3) Název Vámi vybraného pokoje
4) 11 fotografií (3 nap
říč )
5) Text: Popis vaší osoby
6) Vaše preferovaná pracovní doba.
7) Kontaktní telefon pro hosty (pracovní telefon) (pokud nemáte n
ěmecké číslo, připravíme pro vás předplacený mobilní telefon, Vaše privátní číslo.
8) Váš servis . (stru
čně)
9) informace o  (viz www.modelprivat.com domovské stránky),  ("vás ") :

Z t
ěchto informací vytvoříme vaší homepage, které pak doupravíme po Vašem příjezdu.

Vnitřní informace:
9 )soukromý telefon
í číslo
10) pravé jméno
11) soukromá e-mailová adresa

Po příjezdu:
12) Registrace v Mnichov
ě, je platná po dobu 5 let.

Co vše bude vy osobně potřebovat :
kondomy, lub. gel,  vlh
čené ubrousky,nápoje pro vás a vaše hosty (supermarkety jsou blízko!) , Pracovní oblečení, hračky (spodní prádlo pro domácnost a šaty pro Escort)

Po té co Vám zašleme potvrzení termínu na vaší e-mailovou adresu, m
ůžete poslat kauci ve výši 200 EUR .
Vezměte prosím na vědomí, že nespustíme reklamu, pokud nepřijde kauce. Také kauce zaniká, pokud by jste nepřijeli vubec nebo ke dni, který rušíte předčasně. Prosíme o pochopení. Velmi vážně jdeme s naší prací v předstihu a očekáváme od vás stejnou profesionalitu.
Všechny podrobné  informace ohledn
ě kauce lze nalézt v příloze s nadpisem: Kauce.

Pravidla kauce a její záruka:
Za zrušení termínu 14 dní předem - bez sankce
Za zrušení termínu 13-7 dní p
ředem - sankce 100 eur.
Za zrušení termínu 6-2 dny p
ředem  - sankce 150 eur.
Za zrušení termínu 1 den p
ředem - sankce 200 eur.  
V p
řípadě předčasného odjezdu - sankce 100 eur.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky